Telepítési útmutató

 

Általános beépítési útmutató

Esővíz-, szennyvíz tárolására is alkalmas, földbe (is) süllyeszthető tartályokhoz

 

Fontos:

 

· A hibák elkerülése végett a beépítési útmutatót a munka megkezdése előtt

 

tanulmányozza át és tartsa kéznél! Az útmutatóban leírtakat és a vonatkozó

munkavédelmi előírásokat tartsa be!

 

· A tartályok talajvizes környezetbe nem telepíthetők!

 

1. A telepítési hely kiválasztása és ennek feltételei

 

- A tartály elhelyezéséhez a szélességi és hossz mérettel arányos szabad terület álljon rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen.

- A tartály és a legközelebbi épület között legalább 1m védőtávolságot ajánlatos megtartani. Ha a

munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységet a távolságot 3-6 méterre meg kell növelni.

 

A tartály fölé építeni tilos!

 

- Kerülje a tartály talajvizes területre történő telepítését.

- A tartály terhelés szempontjából az ajánlatban szereplő földtakaróra, valamint gyalogos

közlekedésre méretezett, azonban állandó gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá nem helyezhető, a gépjárműforgalomnak kitett területre nem telepíthető, az teljes mertekben kizárandó (csak betonozással megerősített födém esetén lehetséges)!

- Fák és növények környezetében a tartály a fatörzstől 2,5m-nél közelebbre ne kerüljön. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepítsen, melyek gyökérzetének nem lesz útban a tartály, illetve a gyökér növekedés közben sem nyomja a tartály falát.

- Lejtők esetén szakemberrel meg kell vizsgáltatni, hogy a tartály 5 méteres körzetében szükség van-e támasztófal építésére.

 

2. Tartály telepítése

 

a.) munkagödör készítése

- Készítsen egy munkagödröt sík alappal, melynek mérete minden irányban minimum 0,5 méterrel haladja meg a tartály legnagyobb méretet a munkavégzés, valamint az ágyazati anyag

feltöltésének/visszatöltésének és tömörítésének helyigénye miatt.

- Az omlásveszély elkerülése érdekében a munkagödör falat 35-80 fokos szögben felfelé tágítani

tanácsos.

- A munkagödör mélységének meghatározásakor figyelembe kell vennie azt, hogy ajánlott a minimum 15 cm-es alsó ágyazat, és a tartály 25 cm vastagságú földtakarással terhelhető. Ha a vastagabb földtakaró szükséges, akkor a tartály tetejét betonozással erősíthetjük meg, melynek vastagsága aranyos kell legyen a földtakaró vastagságával és a betonozás a függőleges síktól oldalt legalább 0,5

– 0,7 m-rel szélesebb legyen ! A betonozást úgy kell elkészíteni, hogy a tartályt ne terhelje!

- A föld kiemelése után a munkagödör alján - célszerűen sóderből – alakítsa ki a az alsó ágyazatot, melyet kellően tömöríteni kell (3–szoros gépi döngölés vagy ezzel egyenértékű kézi tömörítés), majd vízszintezze. Az ágyazatban nem lehetnek éles kövek, kitüremkedések.

 

b.) tartály lehelyezése, csőcsatlakozások kialakítása

 

- A tartályt óvatosan (hevederek segítségével) eressze le a munkagödörbe és ellenőrizze, hogy

vízszintben van–e. Ha a tartályon vannak emelőfülek, akkor azok csak a tartály üres állapotában

használhatók.

- A csőcsatlakozások kialakítása igen változatos lehet, a legolcsóbb, legpraktikusabb kialakításhoz kérje segítségünket!

 

c.) feltöltés, tömörítés

 

- Töltse meg a tartályt kb. 1/3 térfogatig vízzel.

- Helyezze fel az tartályfedelet, hogy a felső visszatöltés során ne kerüljön kavics, homok a tartályba.

- A tartály körüli töltőanyagot – föld, homok, homok-sóder keverék (0,8 – 0,32 tartományban) 0,1

méteres rétegenként egyenletesen töltse fel a tartály körül. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel körkörösen, lazán, egyenletesen döngöljön le. Gépi tömörítés tilos! Tilos a kiemelt földet a tartály közvetlen közelébe visszatölteni. A tartály alsó 1/5-ig a töltőanyag iszapolása lehet, - fekvő hengeres tartály esetében – egyéb esetben tilos!

 

- Ha az oldalsó ágyazat feltöltése elérte a tartályban levő víz magasságát, a tartály be- és elvezető

csöveinek bekötése, majd lezárása után a tartályt folyamatosan úgy kell teljesen teletölteni vízzel,

hogy a töltőanyag adagolással arányosan töltődjön, ill. mindig felette legyen kb. 0,1m - 0,2 m-rel!

- Ezt követően folytathatja - az előzőekben részletezett módon - az oldalsó ágyazat kialakítását.

- Menet közben ellenőrizze a bekötött csöveket. Ezeknek feszültségmentesen jól rögzítve kell lenniük.

- Az utolsó 25cm-es réteg feltöltéséhez használhatja a munkagödörből kiemelt földet, de az hegyes, éles köveket nem tartalmazhat!

- Ha a tartály tetején a terhelés nagyobb a számítottnál, akkor az erősítés betonozással kiváltható,

úgy, hogy a tartály tetején a betonozott rész a tartály függőleges síkjától oldalra legalább 0,5 – 1 m-re lógjon ki.

 

A betonozást vashálóval erősíteni szükséges!

 

3. Utólagos kezelés, karbantartás:

 

A tartályok nem igényelnek karbantartást, de érdemes legalább évente szemrevételezni, igény esetén kitisztítani.

 

A tartályokat télen sem ajánlott teljesen kiüríteni, még ha nincsenek is állandó használatban, hanem ~2/3-3/4 részben feltöltve kell tartani (max. addig a szintig, ahol már a felszíni fagyok miatt nem fagyhat be a tárolt folyadék), hogy nem megfelelő talajtömörség esetén a télen átázott, fagyott talaj olvadás utáni esetleges mozgása, tömörödése tavasszal ne okozhassa a tartály deformációját.

A tartályok alapkivitelben lépésálló fedelekkel kerülnek értékesítésre, mely azt jelenti, hogy nem alkalmasak sem jármű- sem gyalogos forgalomnak kitett helyekre történő beépítésre és nem zárhatóak, azaz könnyen leemelhetők, leszedhetők. Amennyiben a tartályok gyalogos, vagy járműforgalomnak kitett, illetve olyan helyre kerülnek beépítésre, ahol biztonsági szempontból szükséges a zárható, vagy nagyobb teherbírású fedél alkalmazása, oda a gyártó külön kérésre tud megfelelő fedelet ajánlani.

A tartályok beépítése és rendeltetésszerű használata során az üzembentartónak minden esetben gondoskodnia kell a tartályok búvónyílásaira helyezett fedelek megfelelő elmozdulás elleni biztosításáról! Az üzemeltetés során fellépő ilyen jellegű problémák és az abból adódó káresemények teljes mértékben az üzemeltetőt terhelik (idegen anyag kerül a tartályba, beleesik valaki stb.). A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem megfelelő üzemeltetésből keletkezett károkért, személyi sérülésekért.

 

A fenti telepítési utasítás maradéktalan betartása esetén az eladó a tartályra 5 év garanciát

vállal.

 

 

Webáruház készítés